O nás / profil spoločnosti

Niečo o nás

Spoločnosť Centrum akupunktúry a naturálnej medicíny s. r. o., so sídlom Strojnícka 10, 821 05 Bratislava – Ružinov,
je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 109252/B.
Štatutárny orgán
konateľ MUDr. Dagmar Krausová

Spoločnosť prevádzkuje zdravotnícke zariadenie: špecializovanú ambulanciu akupunktúry pre deti i dospelých a poskytuje poradenstvo v oblasti naturálnej medicíny.

MUDr. Dagmar Krausová

je odborným zástupcom v Centre akupunktúry a naturálnej medicíny v Bratislave, ktoré poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore akupunktúra pre deti a dospelých, poradenstvo v oblastiach naturálnej medicíny a súčasne diagnostiku a terapiu registrovaným diagnostickým a terapeutickým prístrojom BiCOM Optima. Je registrovanou členkou Slovenskej lekárskej komory, členkou Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, do septembra 2018 vykonávala i funkciu prezidentky Spoločnosti akupunktúry Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny a je členkou Spoločnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ukončila v r. 1994 – v odbore všeobecné lekárstvo.

Má tri  atestácie, v špecializačných  odboroch pediatria, akupunktúra a revízne lekárstvo.

Absolvovala množstvo vzdelávacích aktivít, ako napr. kurz neinštrumentálnych vyšetrovacích metód v akupunktúre, kurz aurikulomedicíny, kurz Su Jok (kórejská akupunktúra), kurzy elektroakupunktúry podľa "Dr. Volla" a je držiteľkou osvedčenia pre prácu s biorezonančným prístrojom BiCOM Optima.

Vo svojej viac než 20 ročnej praxi využíva poznatky konvenčnej medicíny, tradičnej čínskej medicíny, akupunktúry, spolu s poznatkami moderného výskumu v oblasti biorezonancie na diagnostiku a terapiu chronických, ale i akútnych problémov dospelých i detských pacientov.