Akupunktúra

Čo je akupunktúra?

Akupunktúra je špecializačný medicínsky odbor, ktorý poskytuje na základe výkladu súčasne platnej legislatívy nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Z  dôvodu „nadštandardnosti“ výkony akupunktúry nie sú uhrádzané zdravotnými poisťovňami na základe verejného zdravotného poistenia.

Akupunktúra je súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti o pacienta a z uvedeného dôvodu patrí výhradne do rúk vyškoleného lekára.

Slovo akupunktúra je zložené z dvoch latinských slov a to acus /ihla/ a punctio /bodnutie/. Preklad – aplikácia ihiel do bodov však nie je postačujúci, nakoľko akupunktúra je založená na pôsobení cez systém aktívnych bodov organizmu a toto pôsobenie nemusí byť spôsobené len zavedenou akupunktúrnou ihlou. Akupunktúra má mnoho modifikácii a teda na systém akupunktúrnych bodov a meridiánov môže pôsobiť rôznymi druhmi podnetov. Najčastejšie používanou modifikáciou je pôsobenie tlakom na akupunktúrny bod – akupresúrou, nahrievaním akupunktúrnych bodov – moxovaním, pôsobenie elektrickým prúdom – elektroakupunktúrou, alebo pôsobením svetla – fotopunktúrou, magnetov – magnetopunktúrou.

Všetky metodiky majú jeden spoločný cieľ a síce harmonizovať organizmus, privádzať ho do rovnovážneho stavu.
Nerovnovážny stav organizmu sa prejavuje na úrovni psychickej, biochemickej alebo somatickej, teda fyzickej a môže spôsobovať  širokú škálu rôznych symptómov ochorení...

Čo poskytujeme?

Akupunktúra – vstupné vyšetrenie
zahŕňa kompletné vstupné akupunktúrne vyšetrenie detí alebo dospelých (anamnestické a fyzikálne vyšetrenie – TST, pulzovú diagnostiku, diagnostiku z jazyka, elektroakupunktúrnu diagnostiku podľa Dr. Volla – EAV), komplexné zhodnotenie nálezov zo zrealizovaných vyšetrení spolu s  nálezmi z vyšetrení konvenčnej medicíny a  akupunktúrne ošetrenie.

Akupunktúra – kontrolné vyšetrenie
zahŕňa následné akupunktúrne vyšetrenie a ošetrenie detí alebo dospelých.

Akupunktúra akútnych stavov

 Akupunktúra ucha

Su- jok – kórejská akupunktúra

Akupresúra

 

Výkony, realizované v rámci akupunktúrnej ambulancie, nie sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.
Platby je možné uhradiť len v hotovosti priamo v ambulancii.

Termíny vyšetrenia resp. ošetrenia je potrebné dohodnúť vopred osobne alebo telefonicky.
Po dohode je možné vyšetrenie a ošetrenie i mimo ordinačných hodín.

K vstupnému vyšetreniu nie je potrebný výmenný lístok s odporúčaním od obvodného lekára.

K prvému vyšetreniu je vhodné priniesť kópie správ zo zrealizovaných odborných vyšetrení, nálezov, prípadne prepúšťacích správ.