Biorezonancia

Čo je biorezonancia?

Biorezonancia je alternatívna diagnostická a terapeutická metóda, realizovaná v našom zdravotníckom zariadení diagnostickým  a terapeutickým prístrojom BiCOM Optima, v súčasnosti jediným diagnostickým a terapeutickým prístrojom, pracujúcim na princípe biorezonancie, ktorý je registrovaný na ŠUKLi (Štátny Ústav Kontroly Liečiv).

Bližšie informácie o tejto diagnostickej a terapeutickej metóde a o samotnom prístroji nájdete na stránke výrobcu: http://www.bicom-optima.sk/bicom/

XIX. lekársky kongres naturálnej medicíny v Nitre

Článok k prednáške MUDr. Dagmar Krausovej, ktorá odznela  na XIX. lekárskom kongrese naturálnej medicíny s interdisciplinárnou účasťou v Nitre v roku 2015

Čo poskytujeme?

Biorezonancia – vstupné vyšetrenie
– zahŕňa komplexnú biorezonančnú diagnostiku detí i dospelých, pulzovú diagnostiku, diagnostiku z jazyka, elektroakupunktúrnu diagnostiku podľa Dr. Volla – EAV, komplexné zhodnotenie nálezov zo zrealizovaných vyšetrení spolu s  nálezmi z vyšetrení konvenčnej medicíny, návrh terapeutického plánu, poučenie pacienta, celkovú energetickú stabilizáciu a cielenú  terapiu chronických alebo akútnych ochorení.

Biorezonancia – kontrolné vyšetrenie
–  zahŕňa následnú biorezonančnú diagnostiku aktuálneho stavu, celkovú energetickú stabilizáciu a pokračovanie v cielenej terapii chronických ochorení.

Biorezonancia – akútne vyšetrenie
– zahŕňa biorezonančnú diagnostiku aktuálneho stavu, celkovú energetickú stabilizáciu a biorezonančnú terapiu akútnych ťažkostí.

Biorezonancia na podporu psychického zdravia
– zahŕňa celkovú energetickú stabilizáciu a biorezonančnú terapiu zameranú na podporu psychického zdravia, zvládanie stresu, zlepšenie pozornosti a podporu učenia.

Biorezonancia – antinikotínová
– zahŕňa biorezonančnú diagnostiku aktuálneho stavu, celkovú energetickú stabilizáciu a biorezonančnú terapiu zameranú na potlačenie fyzickej závislosti na nikotíne a zvládanie aktuálneho stresu v priebehu odvykania od fajčenia.

Biorezonancia energetických blokád
– zahŕňa biorezonančnú terapiu energetických blokád v oblasti jaziev, tetovaní, zranení a podporu hojenia jaziev. Vyšetreniu predchádza akupunktúrne vyšetrenie.

Biorezonančné testovanie záťaží vírusmi a plesňami
–   zahŕňa biorezonančné testovanie záťaží vírusmi a plesňami.

Biorezonančné testovanie intolerancie potravín
–   zahŕňa biorezonančné testovanie intolerancie potravín.

Biorezonančné testovanie záťaží baktériami
–   zahŕňa biorezonančné testovanie záťaží baktériami.

Biorezonancia – orgánovo špecifická
– zahŕňa cielenú biorezonančnú terapiu  orgánového systému.

Diagnostika geopatogénnej záťaže

Diagnostika záťaže elektrosmogom